Om Maria


Maria är målare och grafiker. Hennes konst skildrar en personlig bildvärld som vänder sig bort från det synliga mot en abstrakt konst där färg och form ensamma förmedlar målningens innebörd och emotionella uttryck genom det drama som uppstår när de olika elementen möts och samverkar. Maria är utbildad vid konstskola (5 år) och har även studerat bildvetenskap (3 år) vid Göteborgs universitet. Hennes verk finns representerade i kommuner och hon har erhållit ett flertal stipendier. Verken har visats vid ett stort antal separatutställningar och jurybedömda samlingsutställningar.

Verken är målade i akryl på duk och pannå.