Om Maria


Marias konstnärliga produktion omfattas av måleri och grafik med en motivisk kontinuitet och en välbalanserad färgrikedom.  Hennes konst skildrar en personlig bildvärld där färg och form oftast ensamma förmedlar målningens innebörd och emotionella uttryck genom det drama som uppstår när de olika elementen möts och samverkar. En del av verken har dock inslag av djur i olika gåtfulla världar vilka ter sig som universella landskap och symboliserar tydligare en ideologi med universell harmoni än de verk som är av en mer abstrakt karaktär. Ideologin ligger till grund för bildernas komposition. Maria är utbildad vid konstskola (5 år) och har även studerat konstvetenskap (3 år) vid Göteborgs universitet. Hennes verk finns representerade i kommuner och hon har erhållit ett flertal stipendier. Verken har visats vid ett stort antal separatutställningar och jurybedömda samlingsutställningar. Maria är medlem i KC-Väst. 

Verken är målade i akryl på duk och pannå.